نکاتی که از کنکور نمی دانید

کنکور مرحله مهمی از مسیر زندگی افراد است که خواه‌ناخواه روی تصمیمات و آینده‌شان تاثیر مستقیمی خواهد داشت. به همین جهت طبیعی است که شرکت در کنکور سراسری نگرانی‌های زیادی را به همراه داشته باشد. چه دانش‌آموز سال کنکوری باشید چه سال‌ها قبل کنکور داده و حالا به هر دلیلی قصد شرکت دوباره در کنکور

خواندن بیشتر